Impressum

Stanca d.o.o.

Sjedište:
Ive Marinkovića 10
51000 Rijeka

Poslovni prostor:
Ivana Rendića 10A
51000 Rijeka

IBAN HR1124020061100832460 Erste Bank d.d.

Temeljni kapital 20.000,00kn uplaćen u cijelosti

OIB 52144029971
MBS 040375617

Član uprave Natalia Afrić Grošić